Претрага

Veštine partnerske komunikacije

Veštine partnerske komunikacije su ključne za održavanje zdravih i harmoničnih partnerskih odnosa.

Zašto me ne razume?

Govorimo o igrama „gluvih telefona“, teškom teretu ćutanja, bučnim prepirkama dokazivanja da smo u pravu i/ili da onaj drugi nije, uzaludnom ponavljanju „sto puta izgovorenog“ koje ne daje rezultat, o lažima i prevarama, o komunikaciji zasnovanoj na strahu, stidu, bespomoćnosti, moći, kontroli, nasilju… 

Komunikacija kao opšte mesto među živim bićima, posebno je na ispitu kada je u pitanju partnerski odnos. Ta neka druga osoba je „neko vaš“, trebalo bi da bude vaš saputnik i podrška, mirna luka u olujama života, neko ko razume i bez reči, a reči razume onako kako su izgovorene, svakako i kako ste ih smislili pre nego što ste ih izgovorili.

Često, i ne tako prikriveno, partneri se doživljavaju kao rivali, kao neprijateljski tabor, kao neko „nedokazan“, kome ne vredi govoriti, koji naše reči izvrće u neshvatljivu suprotnost, koji naše dobro zlouoptrebljava za svoje loše, koji je izvor našeg nemira i negativnih osećanja.

Na čemu se zasniva komunikacija u partnerskom odnosu? Da li se ona podrazumeva kao i sposobnost većine ljudi da govore? Na mogućnosti da iskomunicirate svoje potrebe, nezadovoljstva, osećanja i namere, u velikoj meri se temelji i partnerski odnos. 

Treba imati na umu da je na partnerskom odnosu veoma često i dugo po nastanku problema između partnera, moguće raditi. Veliki broj klijenata koji se javljaju za psihoterapijski rad, dolazi tek kada je partnerska komunikacija i relacija ozbiljno, a nekada i nepovratno uništena. Kako je za poboljšanje komunikacije moguće raditi na jačanju socijalne i emocionalne inteligencije i responzivnosti, početak je u razumevanju postojećih obrazaca komunikacije, njihovih dobrih i loših posledica i emocija koje u njihovoj osnovi stoje. Ne retko, partneri pre dolaska na psihoterapiju i ne prepoznaju da probleme nisu iskomunicirali, uglavnom podrazumevajući da je sve jasno i očigledno. A šta ako nije? I šta ako bi čak i umerena direktnost i otvorenost u komunikaciji bila dovoljna da oboje budete manje frustrirani?

Kada budete naučili koji su alternativne reakcije na određene stimuluse u komunikaciji, može se dogoditi da shvatite da vam drugačiji od vašeg, odgovor nikada nije pao na pamet, niti ste razmišljali da biste problemu mogli da pristupite i na taj način. Emocionalna i socijalna inteligencija mogu da se uče, a time unapredi na suštinskim promenama zasnovana komunikacija.

Povezane teme

Veštine zdrave ljubavi

Veštine zdrave ljubavi obuhvataju širok spektar emocionalnih i interpersonalnih veština koje su ključne za uspešne partnerske odnose. Jedan od osnovnih

Read More

Veštine zdravog roditeljstva

Veštine zdravog roditeljstva obuhvataju niz ključnih elemenata koji doprinose emocionalnom, fizičkom i socijalnom razvoju deteta. Mala priča o roditeljstvu Roditeljstvo

Read More

Prijava na listu zainteresovanih za edukaciju

Prijavite se