Претрага

Stručno usavršavanje za koučeve, savetnike i psihoterapeute

Psihodinamski orijentisan psihoterapijski tretman poremećaja

Grupa poremećaja sa anksioznošću

 

Kako da prepoznate i tretirate anksiozne poremećaje

Depresija

 

Depresivne i sa depresijom povezane smetnje i poremećaji - kako da bolje razumete kliničku slliku, uzroke nastanka i korake psihoterapiskog rada

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

 

Uzroci i ishodi, značenje i tretman  opsesivno-kompulzivnih smetnji

Poremećaji ličnosti (zavisni, izbegavajući, narcistični, histrionični, granični, antisocijalni, shizoidni, shizotipalni)

Metod rada

Predavanja

Interaktivni rad kroz primere i vežbe

Stručna supervizija

Namenjeno je koučevima, savetnicima i psihoterapeutima koji nemaju ili imaju nedovoljno osnovno psihološko  obrazovanje i predznanje o psihopatologiji poremećaja: osnovnoj, posebnoj i psihosocijalnoj.

Za dobar psihoterapijski rad veoma je važno prepoznavanje psihopatologije i diferencijacija normalnosti od patologije.

Iako savetovanje i psihoterapija ne podrazumevaju nužno usmeravanje u skladu sa dijagnozom, nesumnjive su prednosti kada znamo o kojoj vrsti psihopatologije se radi.

Upoznavanje sa kliničkom procenom različitih poremećaja, psihodinamikom i u skladu sa tim usklađenom psihoterapijom, unapređuje psihoterapijske veštine

Edukacije su organizovane kao grupne i odnose se na teme najšireg spektra psihopatologije. 

 

Ukoliko niste sigurni da stečena znanja dobro primenjujete,  moći ćete sebe da proverite i osnažite kroz individualne i grupne supervizije sa smernicama za psihoterapijski rad.

 
 

PRIJAVA JE U TOKU! ZA PSIHOLOGE I POVEZANE STRUKE

MASTER KLAS PTD1: PROCENA PSIHOPATOLOŠKIH SINDROMA KOD DECE I SAVETODAVNI RAD SA RODITELJIMA I DECOM

NAUČITE KAKO!

ZA PSIHOLOGE I POVEZANE STRUKE -ZA ONE KOJI RADE SA DECOM I RODITELJIMA I

POTREBNE SU IM DODATNE SMERNICE I STRUČNA PODRŠKA!

NA KRAJU MODULA DOBIJA SE SERTIFIKAT O POHAĐANJU OBUKE!

Edukator: prof. Bojana Cvejić

Interaktivna edukacija kroz teoriju, praktične smernice i vežbanje.

Cena edukacije: 25.000 RSD, za učesnike iz inostranstva 220e za program. Ukupno 12 sati obuke!

Način održavanja:  11+12.5.2024. 15-21h

Prijavite se na e-mail: edukativnicentar.bicedobro@gmail.com

TEME OBUHVAĆENE MASTER KLASOM:

  • Stručni principi procene dece, uspostavljanje saradnje sa roditeljima i decom
  • Normalni razvoj i razvojna odstupanja, procena teškoća u dečijem uzrastu, razvojne disharmonije
  • Mentalna zaostalost i hendikepiranost
  • Razvojni poremećaji govora i jezika
  • Razvojni poremećaji školskih sposobnosti – čitanja računanja i drugi
  • Pervazivni razvojni poremećaji – autizam i drugi
  • Poremećaji socijalnog funkcionisanja sa početkom specifičnim za detinjstvo i adolescenciju – elektivni mutizam, poremećaj vezivanja,tikovi, glasovni poremećaji
  • Poremećaji ponašanja i emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji- hiperkinetički poremećaj, poremećaj aktivnosti i pažnje, socijalizovani i nesocijalizovani poremećaji ponašanja, poremećaj u vidu protivnjenja i prkosa
  • Enureza, enkompreza, pica, stereotipni poremećaji pokreta

MASTER KLAS PTD2: RAD SA PSIHOPATOLOGIJOM KOD DECE PROCENA I PRISTUP PSIHOPATOLOŠKIM SINDROMIMA

Autor i edukator: prof. Bojana Cvejić

ZA PSIHOLOGE I POVEZANE STRUKE -ZA ONE KOJI RADE SA DECOM I RODITELJIMA I POTREBNE SU IM DODATNE SMERNICE I STRUČNA PODRŠKA!

Interaktivna edukacija kroz teoriju, praktične smernice i vežbanje.

Cena edukacije: 20.000 RSD, za učesnike iz inostranstva 170e za program! Ukupno 10 sati obuke!

Način održavanja: 2 puta po 5 sati :

TERMIN ODRŽAVANJA NAREDNE GRUPE BIĆE NAKNADNO PRECIZIRAN! PRIJAVITE SE!

Po završetku kursa, polaznici master klasa dobijaju sertifikat o pohađanju!

TEME:

–              Anksioznost, fobije

–              Opsesivno-kompulzivni odgovori, stanja i neuroza

–              Depresivnost na dečijem i ranom školskom uzrastu

–              Psihoze i granična stanja kod dece

–              Posledice lošeg postupanja prema detetu i razvoda

–              Zlostavljana deca i posttraumatski stres kod dece

–              Psihodinamika samoubilačkih radnji

PRIJAVITE SE!

edukativnicentar.bicedobro@gmail.com

MASTER KLAS PTO1: PSIHOPATOLOGIJA KOD ODRASLIH Program PTO1 Procena psihopatoloških sindroma kod odraslih i adolescenata i smernice za savetodavni rad

ZA PSIHOLOGE I POVEZANE STRUKE -ZA ONE KOJI RADE SA DECOM I RODITELJIMA I POTREBNE SU IM DODATNE SMERNICE I STRUČNA PODRŠKA!

Autor i edukator: prof. Bojana Cvejić

Interaktivna edukacija kroz teoriju, praktične smernice i vežbanje.

Cena edukacije: 20.000 RSD, za učesnike iz inostranstva 170e za program! Ukupno 10 sati obuke!

Način održavanja: 2 puta po 5 sati TERMIN ODRŽAVANJA NAREDNE GRUPE BIĆE NAKNADNO OPDREĐEN! PRIJAVITE SE!

Po završetku kursa, polaznici master klasa dobijaju sertifikat o pohađanju!

–              Anksiozni poremećaji, reakcije na težak stres i po remećaji prilagođavanja

–              Disocijativni, konverzivni i somatoformni poremećaji

–              Poremećaji raspoloženja

–              Poremećaji ishrane

–              Pervazivni poremećaji

–              Bolesti zavisnosti

–              Demencija

PRIJAVITE SE!

edukativnicentar.bicedobro@gmail.com

PTO 2 POREMEĆAJI LIČNOSTI

NAUČITE KAKO DA RADITE SA NJIMA!

 

MASTER KLAS online

ZA PSIHOLOGE I SRODNE STRUKE

PSIHOPATOLOGIJA KOD ODRASLIH  Program PTO 2 – Poremećaji ličnosti

Procena poremećaja ličnosti kod odraslih i adolescenata i smernice za savetodavni rad

Autor i edukator: prof. Bojana Cvejić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, specijalista medicinske psihologije Interaktivna edukacija kroz teoriju, praktične smernice i vežbanje.

Način održavanja: 4 puta po 5 sati: 18+19.5. + 15+26.5.2024.

Cena edukacije: Na obuku se možete prijaviti za jedan ili za oba dela. Cena za 10 sati obuke (dva dana po 5 sati) je 24.000 RSD, a za učesnike iz inostranstva 200e.

Ukoliko se prijavljujete za ceo program od 20 sati (u okviru 2 uzastopne nedelje) cena iznosi 42.000 RSD, a za učesnike iz inostranstva 360e za program! Ukupno 20 sati obuke!

18+19.maj

–          Emocionalno nestabilni

–          Izbegavajući

–          Zavisni

–          Histrionični

–          Anankastični (opsesivno- kompulzivni)

25+26.maj

–          Narcistični

–          Antisocijalni

–          Granični

–          Shizoidni i shizotipalni, paranoidni

PRIJAVITE SE!

edukativnicentar.bicedobro@gmail.com

Home

Prijava na listu zainteresovanih za edukaciju

Prijavite se