Претрага

Psihodijagnostika / Testiranje

Direktni individualni rad sa klijentima

Psihološko testiranje u cilju postavljanja dijagnoze

Da bi se proces lečenja pacijenta sproveo, psihodijagnostička eksploracija je nezamenjivi deo procedure, kojom se procenjuju pacijentovi kapaciteti, karakteristike ličnosti, personalni stil, odbrambeni mehanizmi, jake i ranjive strane ličnosti i drugo.

Polazeći od rezultata psihotesta, dobija se značajan pokazatelj i za usmeravanje farmakoterapije, kao i psihoterapije.

Značajno je za pacijente/klijente svih uzrasta, uz ekspertsko korišćenje relevantne skupine testova i tehnika, na osnovu kojih se dobija psihološki nalaz i mišljenje u okviru psihološke ekspertize.

Naročito se ističe značaj dobre psihodijagnostičke procene za adolescente i decu, kada specifični turbulentni periodi odrastanja zahtevaju posebno pažljiv pristup i stručnu procenu, kako bi se lečenju pristupilo na pravi način.

Psihoško testiranje u cilju procene strukture i osobenosti ličnosti

Nije neobično da osoba poželi da dobije stručnu procenu nivoa inteligencije, svog personalnog stila, osobenosti ličnosti i glavnih ograničenja i prednosti, koje mogu pouzdano da se odrede samo preko stručno izvedenog psihodijagnostičkog postupka. 

Poznato nam je veliko interesovanje za popularne testove ličnosti koje možemo naći u časopisima, na internetu, u industriji zabave.

Mnogi se rado prihvataju rešavanja, ne bi i saznali: koliko su jaki, kakvi su kao partneri i prijatelji, šta izbor određene slike otkriva o njihovoj ličnosti, koliko su inteligentni, koji pormećaj ličnosti je karakterističan za njih i dr.

Ti opšte dostupni, i najčešće nepouzdani testovi, tako postaju osnov  za proces samodijagnostikovanja, koji veoma retko može biti koristan, a veoma često štetan za osobu koja je postavlja.

Ne samo da lako može „dijagnostikovati“ pogrešno, već se i njena kasnija ponašanja nadovezuju na pogrešnu dijagnozu. Umesto da sebi pomogne, više šteti. Ukoliko osoba želi stručnu procenu, najbolje je da je zaista i potraži od stručnog lica i da kroz specijalizovanu kliničku psihološku dijagnostiku, dobije prave odgovore na svoje dileme.

To nije jedino moguće ako je  je osoba upućena od strane lekara, već i sama može za sebe inicirati psihološku ekspertiznu procenu.

Psihološko testiranje kao osnova za psihoterapisjki postupak

Moguće je, često izuzetno korisno, prilikom odlučivanja za psihoterapijski rad, ili tokom njega, obaviti psihodijagnostičku procenu osobenosti ličnosti. 

Iako sama psihoterapija nije uvek bazirana na preciznom određivanju dijagnoze, već radu na simptomima i kroz terapijski rad uočenim slabostima, precizna psihodijagnostička procena često je od koristi ne samo psihoterapeutu, već i samom pacijentu/klijentu.

Ovakva stručna procena, psihoterapeutu olakšava rad.

Osoba koja pati od određenih smetnji takođe je time na dobitku i najčešće sa olakšanjem prihvata psihodijagnostičku procenu, koja mu pomaže da i sama bolje shvati psihopatološke fenomene koji ga muče, remete i umanjuju kvalitet života i čine ga smanjeno funkcionalnim.

Psihološko testiranje u cilju profesionalne orijentacije /odabira daljeg nivoa školovanja ili profesionalnog angažovanja

Bilo da je u pitanju tinejdžer koji kreće u srednju školu, adolescent koji se odlučuje za izbor najprimerenijeg fakulteta, ili je u pitanju odrasla osoba koja traga za profesionalnim usmerenjem koje je najbolje za nju, preporučuje se psihološko testiranje koje će u takvoj odluci biti od značajne pomoći.

Testovi profesionalne orijentacije samo su mali deo ukupnog postupka celokupne procene inteligencije, ličnosti, emocionalne i socijalne zrelosti, i drugih psiholoških parametara.

Ličnost se u okviru ovog tipa psihološke  procene sagledava iz različitih značajnih aspekata, a kroz to procenjuje u koji bi se profesionalni profil najbolje uklopila i dala najbolje efekte u učenju i radu.