Претрага

EDUKATIVNI CENTAR BIĆE DOBRO

Radujem se što se o temama vezanim za mentalno zdravlje govori otvoreno, i sve otvorenije. Održavam nadu da će makar svest o tome da su mentalne bolesti naša stvarnost i sasvim izvesna budućnost, pojačati i spremnost ljudi da se stručnjacima obrate za pomoć i potraže podršku za neke od mnogobrojnih poremećaja i medicinskih stanja izazvanih psihičkim nemirom.

Prof. Bojana Cvejić doktor psiholoških nauka iz oblasti Kliničke psihologije, specijalista medicinske psihologije, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, stalni sudski veštak u oblasti Medicinske psihologije. Živi i radi u Beogradu.

redovni profesor, specijalista medicinske psihologije, stalni sudski veštak u oblasti medicinske psihologije

Već preko 25 godina razvija akademsku karijeru u oblasti Kliničke psihologije. Kontinuirano usavršava svoju ekspertizu zasnovanu na poznavanju kognitivnih procesa i suptilne diferencijacije psihopatologije od obrazaca normalnog funkcionisanja ličnosti. Predavač je na predmetima na svim nivoima akademskih studija – Klinička psihodijagnostika, Psihodijagnositka dece, Psihopatologija detinjstva i mladosti, Psihosocijalna patologija, Forenzička psihologija, Kliničko-psihološko profilisanje i dr.

Najtraženija predavanja

Pogledajte naša najpopularnija predavanja i edukacije

Veštine zdrave ljubavi

Veštine zdrave ljubavi obuhvataju širok spektar emocionalnih i interpersonalnih veština koje su ključne za uspešne partnerske odnose. Jedan od osnovnih elemenata je sposobnost postavljanja granica, kako ličnih tako i partnerovih,

Vidi još

Veštine zdravog roditeljstva

Veštine zdravog roditeljstva obuhvataju niz ključnih elemenata koji doprinose emocionalnom, fizičkom i socijalnom razvoju deteta. Mala priča o roditeljstvu Roditeljstvo je često teško. To je odgovornost koje niko ne može

Vidi još

Veštine socijalne komunikacije

Veštine socijalne komunikacije igraju ključnu ulogu u stvaranju uspešnih interpersonalnih odnosa. Efikasna komunikacija nije samo puko izražavanje misli, već i sposobnost slušanja. Da li ste usamljeni ili neshvaćeni? Neka digne

Vidi još

Veštine partnerske komunikacije

Veštine partnerske komunikacije su ključne za održavanje zdravih i harmoničnih partnerskih odnosa. Zašto me ne razume? Govorimo o igrama „gluvih telefona“, teškom teretu ćutanja, bučnim prepirkama dokazivanja da smo u

Vidi još

O prevari

O prevari možemo da pričamo satima… svakako predstavlja bolno iskustvo. O njoj svako može da navede bar jednu, svoju ili tuđu priču. Da li vam je srce slomljeno? „Govori se

Vidi još

O braku, razvodu i onome posle

Čuvajte svoju ljubav „Čuvajte svoju ljubav“ i „Nemojte biti ljubomorni jedno na drugo, već na svoj brak“, neke su od divnih, ohrabrujućih i obećavajućih smernica koje čujemo kad ulazimo. Da

Vidi još

Kontaktirajte nas i zakažite konsultacije

Obraćanje za pomoć nikada nije bilo lakše

Radujem se što se o temama vezanim za mentalno zdravlje govori otvoreno, i sve otvorenije. Održavam nadu da će makar svest o tome da su mentalne bolesti naša stvarnost i sasvim izvesna budućnost, pojačati i spremnost ljudi da se stručnjacima obrate za pomoć i potraže podršku za neke od mnogobrojnih poremećaja i medicinskih stanja izazvanih psihičkim nemirom.

Od toga da se u vreme kada sam se odlučivala za studije psihologije, i kada je profesija psihologa bila tek pomalo, uglavnom netačno i retko prepoznata, danas uviđam da je sve manje sramota, a često i prestižno, imati svog psihoterapeuta . To i dalje ne znači da je lako govoriti o mentalnoj bolesti kada je reč o ozbiljnijim mentalnim smetnjama, posebno kada se dešava nama ili nekome iz naše porodice, a još teže je nositi se sa hroničnim tokom i višestrukim i kompleksnim posledicama psihološko-psihijatrijskih poremećaja. Iako je potreba za psihoterapijskom pomoći jasno vidljiva u raznim krugovima ljudi, nezavisno od pola, uzrasta, obrazovanja, finansijske moći i drugih ličnih i grupnih obeležja, ni sada se kroz statističke prikaze ne može preciznije videti koliko psihologa zaista radi na podršci u opštoj ili specifičnim populacijama. Uprkos utisku da se sigurno i (polako) oslobađamo predrasuda o tome da svoje mentalne probleme moramo da rešimo sami, pomoć se često traži od različitih pomagača mentalnom zdravlju, od alternativnih (para)medicinskih metoda, do najuže specijalizovanih profesionalaca iz ove oblasti. Budući da se najveći broj ljudi koji osete smetnje, kasnije prepoznate kao psihološke, najpre i javi lekaru opšte prakse (a možda i samo njemu), nije loše istaći i podatak da se u Srbiji, na 1000 stanovnika, 2-4 lekara , zavisno od oblasti u Srbiji, stara o njihovom ukupnom zdravlju, a kada je opšte zdravlje dece i adolescenata tiče, i manje. Onda, ako se jave psihijatrima, onih 13 na 100.000 stanovnika, ulaze u proces u kome, i uz veliki trud i posvećenost psihijatara i psihologa, ni izbliza nema mogućnosti da pruže dovoljno široku podršku.

Skoro kroz ceo svoj radni vek, već više od 30 godina, u ustanovama za mentalno zdravlje, delim sudbinu sa psihijatrima i kliničkim psiholozima i znam sa koliko predanosti pristupaju svom poslu, nastojeći da pomognu osobama sa mentalnim smetnjama. Sindrom izgaranja jedna je od čestih posledica za osobe iz ove, i drugih pomagačkih profesija, koje se svakodnevno i decenijama suočavaju sa patnjama drugih kojima pružaju pomoć. Pa ipak, i to nije dovoljno.

Da li se i kada odlučujemo da potražimo pomoć?

Iz desetina hiljada razgovora sa svojim pacijentima i klijentima, zaključujem da dugo od pojave i suočavanja sa svojim psihičkim smetnjama, oni ne uviđaju da se i drugi sa istim ili sličnim tegobama suočavaju, već misle da su jedini ili među retkima koji imaju takav problem. Muče svoju muku, ili je pažljivo zadržavaju u najužem porodičnom krugu. Ni to nije slučajno. Već davno poznata pojava, ali relativno nedavno prepoznata kroz imenovanje pojma stigmatizacije, vidljiva je kroz markiranje i žigosanje različitosti, a posebno kad je u pitanju mentalno obolela osoba. 

Socijalni faktori, kvalitet života i mentalno zdravlje

U poslednjih nekoliko decenija sve više raste interes za naučnu analizu kvaliteta života, odnosno, proučavanje i praćenje nivoa u kojem pojedinci uživaju u svojim životima. Osnovni cilj istraživanja kvaliteta života je prepoznavanje faktora koji doprinose ostvarivanju ciljeva i potencijala pojedinaca a time življenju željenim životnim stilom. Kvalitet života može se definisati kao stepen u kome osoba uživa u mogućnostima koje joj život pruža, pri čemu se te mogućnosti odnose na rezultate šansi i ograničenja nastalih u interakciji osobe i njene okoline. Svetska zdravstvena organizacija shvata kvalitet življenja kao percepciju osobe o sopstvenom životu u kontekstu kulturnog i vrednosnog sistema u kom živi, a s obzirom na svoje ciljeve, očekivanja i ograničenja. Kvalitet života je širok, višeslojan i složen koncept, koji podrazumeva mogućnosti koje ljudi imaju, značenje i smisao koje pridaju svojim životima i način na koji uživaju u onome što imaju. To je širi pojam od životnog standarda, on uključuje niz faktora koji oblikuju ono što cenimo u životu, a među najvažnijima su: međuljudski odnosi, psihičko i fizičko zdravlje, materijalno stanje, sigurnost, obrazovanje, rad, duhovnost, fizička okolina i stepen autonomije.

Promenite svoj život

Otkrijte svoju ličnu istinu

Reči naših zadovoljnih klijenata

Šta su rekli neki od mnogih zadovoljnih klijenata

Danijela Ristić

Designer At Alex Morgan

Everything was outstanding and beyond our expectations. The entire staff was friendly, helpful, and supportive at each turn. Thank you to you all and I would absolutely recommend your service to my friends when in need.

Miroslav Popović

Designer At Alex Morgan

Everything was outstanding and beyond our expectations. The entire staff was friendly, helpful, and supportive at each turn. Thank you to you all and I would absolutely recommend your service to my friends when in need.

Dragan Dobrić

Designer At Alex Morgan

Everything was outstanding and beyond our expectations. The entire staff was friendly, helpful, and supportive at each turn. Thank you to you all and I would absolutely recommend your service to my friends when in need.

Naš blog

Pogledajte najnovije objave

Psihosomatske reakcije i poremećaji

Psihosomatske reakcije se odnose na fizičke simptome ili poremećaje koji proizlaze iz emocionalnih ili mentalnih faktora. Moje telo-moje delo Psihosomatske reakcije i oboljenja nastaju kao posledica neuspeha našeg sistema mentalne

Vidi još

Depresija i samoubistvo

Depresija je ozbiljan mentalni poremećaj koji karakteriše intenzivan osećaj tuge. Da li smo tužni ili depresivni? Šta nam kaže statistika? Sistemska analiza opšte populacije u većini evropskih zemalja ukazuje da

Vidi još